Dagelijkse tekst

“De kuisheid ontstaat uit de liefde”

Kijk eens hoeveel redenen er zijn om de heilige Jozef te vereren en van zijn leven te leren. Hij stond sterk in het geloof...; hij wist zijn gezin - Jezus en Maria - met hard werken vooruit te brengen; hij eerbiedigde de zuiverheid van de Maagd Maria die zijn bruid was...; hij respecteerde - beminde - de vrijheid van God die niet alleen de Maagd uitkoos als zijn Moeder, maar die hém ook als echtgenoot van Maria wilde. (De Smidse, 552)

Ik ben het niet eens met het klassieke beeld van sint Jozef als oude man, al heeft men dat gedaan met de bedoeling de eeuwige maagdelijkheid van Maria te laten uitblinken. Ik stel mij hem voor, jong, sterk, misschien iets ouder dan Onze Lieve Vrouw, maar in de kracht van zijn leven.

Om de deugd van kuisheid te beleven hoeft men niet te wachten tot men oud is, of geen kracht meer heeft. De kuisheid ontstaat uit de liefde, en voor de zuivere liefde zijn de energie en de vreugde van de...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Daar onder jullie broers en zussen, de mensen, in jullie idealen, jullie werk en jullie liefde, dáár is de plaats van jullie dagelijkse ontmoeting met Christus.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei