Dagelijkse tekst

“Leer mij hoe ik met uw Zoon moeten omgaan!”

Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het gebed en in het Brood, hoe wil je Hem dan aan anderen meedelen? (De Weg, 105)

Probeer Jezus in de Eucharistie ook te bedanken met lofzangen tot Onze Lieve Vrouw, de allerzuiverste Maagd, de Onbevlekte Ontvangenis, die de Heer ter wereld bracht!

En durf, met de stoutmoedigheid van een kind, tegen Jezus te zeggen: Lieve Jezus, gezegend zij de Moeder die U ter wereld bracht!

Ik verzeker je dat Hij dit graag wil horen en dat Hij nóg meer liefde in je ziel zal leggen. (De Smidse, 70)

Zoek God in de diepte van je rein en zuiver hart. Zoek Hem in de diepte...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Je werk moet een persoonlijk gebed zijn. Zet het om in een diep gesprek met onze hemelse Vader.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei