Dagelijkse tekst

“Onze vijanden liefhebben”

We zijn geen goede broers en zusters van onze medemensen, als we niet bereid zijn ons voorbeeldig te gedragen, ook als de mensen om ons heen ons optreden verkeerd interpreteren en er onaangenaam op reageren. (De Smidse, 460)

Wij, kinderen van God, oefenen ons in het praktizeren van dit nieuwe gebod. Wij leren in de Kerk te dienen en niet: gediend te worden (vgl. Mat 20, 28). Wij vinden de krachten de mensheid te beminnen op een nieuwe wijze, die iedereen zal zien als vrucht van de genade van Christus. Onze liefde is wel iets anders dan sentimentaliteit of simpele kameraadschap, noch is het de minder zuivere bedoeling anderen te helpen om onszelf van onze superioriteit te overtuigen. Liefde is in goede harmonie...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Heilig zijn is niet gemakkelijk, maar ook niet moeilijk. Heilig zijn is een goed christen zijn: lijken op Christus.” Heilige Jozefmaria
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei