Dagelijkse tekst

“De wereld, is de plaats waar je God ontmoet”

Je hebt vorming nodig. Dit zal je een groot verantwoordelijkheidsbesef geven, waardoor je het optreden van katholieken in het openbare leven - met alle respect voor de vrijheid van ieder - zult stimuleren en bezielen, en allen eraan zult herinneren dat ze moeten handelen in overeenstemming met het geloof. (De Smidse, 712)

Wie ervan overtuigd is dat de wereld, en niet alleen het kerkgebouw, de plaats is waar je Christus ontmoet, heeft de wereld echt lief. Hij doet moeite om een goede wetenschappelijke en professionele vorming te ontvangen, hij vormt - in volle vrijheid - zijn eigen mening over de problemen waarmee hij in zijn omgeving te maken heeft, en neemt in overeenstemming daarmee zijn persoonlijke beslissingen. Als christen zal hij aan zijn beslissing een persoonlijke bezinning laten voorafgaan, waarin...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Heiligheid bestaat uit heldhaftige daden. Daarom wordt van ons ten aanzien van ons werk de heldhaftigheid gevraagd om de ons toevertrouwde taak tot een goed einde te brengen, dag in dag uit.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei