Pastorale brieven

Brief van de prelaat (5 april 2017)

Brief van mgr. Fernando Ocáriz, 5 april 2017. Voorafgaand aan de Goede Week benadrukt de prelaat hoe centraal Jezus Christus staat in het leven van de christen.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

De Goede Week komt eraan. Laten we proberen de komende dagen intens te beleven, zodat we altijd opnieuw met sint Paulus kunnen zeggen: mihi vivere Christus est!, voor mij is leven Christus! (vgl. Fil 1,21). De Heer is voor ons niet slechts een voorbeeld. Ik moet nu aan een commentaar van de Paus denken: “Het is me altijd sterk opgevallen ...