Pastorale brieven

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Gezinnen die verenigd zijn, die andere gezinnen helpen en zich laten helpen. De prelaat stelt in deze regels voor goed te blijven zorgen voor het gezin, geboorteplaats van de liefde.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het recente algemeen Congres[1] heeft ons eraan herinnerd dat het gezin de laatste decennia een belangrijke plaats inneemt bij de prioriteiten van de Kerk en dus ook van de Prelatuur. Met deze regels wil ik opnieuw kort stil staan bij dit zo dringende en noodzakelijke apostolaat.

Het is duidelijk dat tegenwoordig veel mensen het gezin beschouwen als slechts één van ...