Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (10 oktober 2017)

De trouw van een christen is een dankbare trouw, want we zijn niet trouw aan een idee maar aan een Persoon: «Jezus, hoe goed bent U, hoe goed!».

De recente datums twee en zes oktober, de verjaardagen van de stichting van het Werk en van de heiligverklaring van de heilige Jozefmaria, nodigen ons opnieuw uit om met dankbaarheid en trouw verder te gaan op onze weg. "Hoe goed is de Heer die ons heeft gezocht, die ons deze heilige manier bekend heeft gemaakt om doeltreffend te zijn, om ons leven gewoon te geven, om van alle schepselen in ...