Biografie

Montse Grases
Biografie

Het levendige besef van het goddelijk kindschap heeft haar er altijd toe aangezet de wil van God de Vader vol liefde te vervullen, in de zekerheid dat...

Gebed

Montse Grases

voor privé-devotie tot de eerbiedwaardige dienares van God Montse Grases

Gunsten

Montse Grases
Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier...