Heilige Jozefmaria Escrivá
“Je werk heiligen is geen hersenschim, maar de opdracht van iedere christen: van jou en van mij.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Heilige Jozefmaria in actie

Solidariteit

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de...

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

“Ik ben met hem in de nood”

Zelfs als alles in elkaar stort en afgelopen is, zelfs als alles tegen je verwachtingen ingaat, als alles vreselijk tegenzit, schiet je er niets mee op als je je uit je evenwicht laat brengen. Bovendien moet je maar eens denken aan het vertrouwvolle gebed van de profeet: “De Heer is onze Rechter, de Heer is onze Wetgever, de Heer is onze Koning; Hij zal ons redden”. – Bid dat elke dag vurig, om je gedrag te voegen naar de plannen van de Voorzienigheid die ons leidt naar ons heil. (De Voor, 855)

En wanneer we – hevig – bekoord worden door ontmoediging, weerstand, strijd, verwarring, door een nieuwe nacht in de ziel, legt de psalmist ons deze woorden in de mond, en in het verstand: Ik ben met hem in de nood (Ps 91, 15). Wat is, Jezus, mijn kruis waard tegenover het uwe? Wat stellen mijn schrammen voor tegenover uw wonden? Wat betekent tegenover uw onmetelijke, zuivere en grenzeloze liefde deze armzalige last die Gij op mijn schouders hebt gelegd? En uw hart, en het mijne, zullen...