Heilige Jozefmaria Escrivá
“Of we leren de Heer in ons dagelijks leven ontdekken of we zullen Hem nooit vinden.” (Heilige Jozefmaria)
heilige Jozefmaria, Stichter van het Opus Dei

Korte video's

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen (video 2'15'').

Dagelijkse tekst

“Ik wil me aan U geven zonder enige reserve”

Petrus zegt Hem: “Heer! Wilt Gíj mijn voeten wassen?” Jezus antwoordde: “Wat Ik doe, kunt ge nu nog niet begrijpen, maar zult ge later begrijpen”. Petrus houdt aan: “Nooit zult Gij mij de voeten wassen!” En Jezus weer: “Als Ik je voeten niet was, zul je mijn deelgenoot niet zijn”. Simon Petrus geeft zich over: “Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd”. Als we in onszelf de oproep horen tot een totale zelfovergave, zonder terughoudendheid, gaan wij daar vaak met een valse ned...

...erigheid tegenin, zoals Petrus – O, waren wij óók maar mensen met een groot hart, zoals die apostel! Petrus kan het niet hebben dat iemand méér houdt van Jezus dan hij. Zo'n liefde leidt tot de reactie: hier ben ik! Was mijn handen, hoofd, voeten! Reinig me helemaal! Want ik wil me aan U geven zonder enige reserve. (De Voor, 266)

De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap (Mc. 1,15).

Al het volk kwam naar...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Of we leren de Heer in ons dagelijks leven ontdekken of we zullen Hem nooit vinden.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei