Homilie 'Christus Koning'

Geloofsleven
Homilie 'Christus Koning'

Een homilie over het feest Christus Koning van de heilige Jozefmaria, voorgelezen door René van Tol. De tekst van de homilie is uitgegeven door De...

Nieuws van België

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

“Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij deelnemen aan de nieuwe evangelisatie?” Dit is de titel van de lezing die Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen- Brussel op dinsdag 3 maart 2015 gaf in studentenhuis Steenberg.

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (november 2015)

Brief van de prelaat (november 2015)

De prelaat schrijft over de gezegende zielen in het vagevuur en de uitersten: “Dankzij Christus heeft de christelijke dood een positieve betekenis."

Dagelijkse tekst

“Wij moeten door ons voorbeeld een getuigenis geven”

Coepit facere et docere. Jezus begon te doen en daarna te onderrichten. Wij moeten door ons voorbeeld een getuigenis geven. We kunnen geen dubbelleven leiden door anderen iets te leren wat wij zelf niet doen. Met andere woorden: wat we anderen leren moeten we op zijn minst door te strijden in praktijk willen brengen. (De Smidse, 694)

De Heer heeft zich er niet toe beperkt ons te zeggen dat Hij van ons houdt. (...) Hij kwam om ons te onderwijzen: door zijn daden als Meester en door het voorbeeld van zijn leven.

Voor het Kind in de kribbe willen we nu ons persoonlijk gewetensonderzoek voortzetten en ons afvragen: Zijn we vastbesloten ons leven een voorbeeld en een leer te laten zijn voor de anderen? Zijn we vastbesloten een andere Christus te zijn? Een belijdenis met de lippen is niet voldoende. Ik vraag ieder van u...