Activiteiten

Activiteiten
Activiteiten

Het Opus Dei biedt geestelijke begeleiding, bezinningsbijeenkom-sten, en godsdienstlessen voor wie wil groeien in geestelijk leven en apostolaat....

Nieuws van België

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (maart 2015)

Brief van de prelaat (maart 2015)

In deze brief van de prelaat staat de Veertigdagentijd centraal. Hij nodigt ons uit om de naastenliefde goed te beleven.

Dagelijkse tekst

“Het mysterie van Witte Donderdag”

Wij moeten de volgende woorden van Jezus helemaal tot de onze maken: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, vurig heb Ik verlangd dit paasmaal met u te eten. We kunnen onze grote liefde voor het heilig Misoffer niet beter uiten dan door nauwgezet, tot in de kleinste details, de door de wijsheid van de Kerk voorgeschreven liturgische bepalingen in acht te nemen. En behalve dat wij Hem liefhebben, moeten we ook de behoefte voelen op Christus te lijken, niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk...

.... We moeten ons - bij de weidse ruimten van het christelijk altaar - met een ritme en een harmonie bewegen die uitdrukking geven aan de gehoorzame wil tot heiligheid, die zich vereenzelvigt met de wil van de Bruid van Christus, de Kerk; dat wil zeggen met de wil van Christus zelf. (De Smidse, 833)

Het paasfeest was nabij. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit de wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een...