Het doopsel: Deur van de hoop

Van de paus
Het doopsel: Deur van de hoop

Na een zomeronderbreking in juli heeft paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie op 2 augustus zijn beschouwingen over de christelijke deugd van...

Nieuws van België

Nieuws van de paus

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Dagelijkse tekst

“Zich elke dag weten te overwinnen”

Een paar dagen grote verstervingen doen en dan weer een paar dagen niets, dat is geen geest van boetvaardigheid. De geest van boetvaardigheid betekent dat iemand zich elke dag weet te overwinnen, door grote en kleine dingen op te offeren uit liefde, en zonder het te laten merken. (De Smidse, 784)

Maar een machtige vijand loert op ons. Die verzet zich tegen ons streven de leer van Christus geheel te beleven: de hoogmoed. Deze groeit als wij na een mislukking of nederlaag nalaten de liefdevolle, barmhartige hand van de Heer te zoeken. Dan wordt onze ziel vervuld van schemer - van trieste duisternis - en waant zich verloren. De verbeelding fantaseert hindernissen die er in werkelijkheid niet zijn en die zouden verdwijnen als wij ze met wat meer nederigheid zouden bekijken. In haar trots...