Nieuws van België

De Wereldjongerendagen te Krakau

De Wereldjongerendagen te Krakau

Aangesproken door de oproep van paus Franciscus zijn een veertigtal scholieren, studenten en jonge beroepslui van de club Narval en van de universitaire residenties Bauloy en Arenberg op het einde van de maand juli naar Polen gereisd om daar deel te nemen aan de 31e Wereldjongerendagen.

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Brief van de prelaat (31 januari 2017)

Eerste pastorale brief van Mgr. Fernando Ocáriz aan de gelovigen van het Opus Dei. In deze brief herinnert hij aan Mgr. Javier Echevarría en blikt hij terug op alles wat er gebeurd is sinds afgelopen 23 januari. Ook bedankt hij voor alle gebeden.

Dagelijkse tekst

“Ik wil me aan U geven zonder enige reserve”

Petrus zegt Hem: “Heer! Wilt Gíj mijn voeten wassen?” Jezus antwoordde: “Wat Ik doe, kunt ge nu nog niet begrijpen, maar zult ge later begrijpen”. Petrus houdt aan: “Nooit zult Gij mij de voeten wassen!” En Jezus weer: “Als Ik je voeten niet was, zul je mijn deelgenoot niet zijn”. Simon Petrus geeft zich over: “Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd”. Als we in onszelf de oproep horen tot een totale zelfovergave, zonder terughoudendheid, gaan wij daar vaak met een valse ned...

...erigheid tegenin, zoals Petrus – O, waren wij óók maar mensen met een groot hart, zoals die apostel! Petrus kan het niet hebben dat iemand méér houdt van Jezus dan hij. Zo'n liefde leidt tot de reactie: hier ben ik! Was mijn handen, hoofd, voeten! Reinig me helemaal! Want ik wil me aan U geven zonder enige reserve. (De Voor, 266)

De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap (Mc. 1,15).

Al het volk kwam naar...