Carmen Escrivá

Geschiedenis
Carmen Escrivá

Bisschop Álvaro del Portillo, die de moeder en zus van de heilige Jozefmaria heel goed kende, spreekt in het boek 'Immersed in God' over de betekenis...

Nieuws van België

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

“Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij deelnemen aan de nieuwe evangelisatie?” Dit is de titel van de lezing die Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen- Brussel op dinsdag 3 maart 2015 gaf in studentenhuis Steenberg.

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (juli 2015)

Brief van de prelaat (juli 2015)

In deze brief brengt mgr. Javier Echevarría onder de aandacht dat het in een gezin belangrijk is dat men elkaar helpt om te groeien in geloof en christelijk leven.

Dagelijkse tekst

“In uw harten is het koninkrijk van God gekomen”

Waarom probeer je niet je hele leven - je werk, je ontspanning, je tranen en je glimlach - om te zetten in een dienst aan God? Dat kun je... en dat moet je! (De Smidse, 679)

Verval niet in die karakterzwakte, die wordt gekenmerkt door onstandvastigheid in alles, door frivoliteit in woord en daad, door onbezonnenheid; in één woord: door oppervlakkigheid.

En deze oppervlakkigheid - vergeet het niet - maakt je dagelijkse plannen “zo vol leegte”, dat je een dooie pier en een nutteloze hansworst wordt, indien je daar niet tijdig - niet morgen, maar vandaag! - op reageert. (De Weg, 17)

Dit is je taak als christelijk burger: eraan bijdragen dat de liefde en...