Activiteiten

Activiteiten
Activiteiten

Het Opus Dei biedt geestelijke begeleiding, bezinningsbijeenkomsten, en godsdienstlessen voor wie wil groeien in geestelijk leven en apostolaat. Deze...

Nieuws van België

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

“Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij deelnemen aan de nieuwe evangelisatie?” Dit is de titel van de lezing die Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen- Brussel op dinsdag 3 maart 2015 gaf in studentenhuis Steenberg.

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (februari 2016)

Brief van de prelaat (februari 2016)

De prelaat vraagt ons met nadruk om tijdens de Vastentijd deze woorden van de heilige Jozefmaria eigen te maken: "een dag bestaat niet uit één bekering, maar uit vele bekeringen."

Dagelijkse tekst

“Gemeenschap van de heiligen”

Laat iedereen van jullie een bijzondere gemeenschap van de heiligen beleven: dan zal iedereen zowel tijdens de innerlijke strijd als bij de uitoefening van het beroep, de vreugde en de kracht voelen niet alleen te staan. (De Weg, 545)

Vóór de handwassing hebben wij de heilige Geest aangeroepen en Hem gevraagd het offer te zegenen, dat in zijn heilige Naam wordt opgedragen. Na de reiniging wenden wij ons tot de Drie-eenheid: - Suscipe, Sancta Trinitas - aanvaard, heilige Drievuldigheid, dit offer, dat wij U opdragen ter gedachtenis aan het leven, het lijden, de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus Christus onze Heer, ter ere van de heilige Maria altijd Maagd en ter ere van alle heiligen.

Moge het offer tot ons aller...