Doe een gift

Doe een gift

Draag bij tot de kosten van het Bureau voor heiligverklaringsprocessen van de prelatuur van het Opus Dei (in België).

Carmen Escrivá

Geschiedenis
Carmen Escrivá

Bisschop Álvaro del Portillo, die de moeder en zus van de heilige Jozefmaria heel goed kende, spreekt in het boek 'Immersed in God' over de betekenis...

Nieuws van België

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

“Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij deelnemen aan de nieuwe evangelisatie?” Dit is de titel van de lezing die Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen- Brussel op dinsdag 3 maart 2015 gaf in studentenhuis Steenberg.

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (oktober 2015)

Brief van de prelaat (oktober 2015)

Een nieuwe verjaardag van de stichting van het Opus Dei en de oproep van paus Franciscus om degenen te helpen die noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten zijn de centrale punten van deze maandelijkse brief.

Dagelijkse tekst

“Dagelijks een tijd van meditatie”

Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt om dagelijks enkele lessen bij te wonen, alleen omdat je daardoor enige kennis opdoet - die toch heel beperkt is, waarom leg je dan ook niet regelmatig een bezoek af bij de Meester, die jou altijd graag les geeft in de wetenschap van het innerlijk leven, die de smaak en de inhoud heeft van het eeuwige. (De Voor, 663)

Wat is de waarde van een mens of van de grootste beloning op aarde in vergelijking met Jezus Christus, die steeds op je wacht! (De Voor, 664)

Dagelijks een poosje meditatie - vereniging in vriendschap met God - hoort bij een mens die zijn leven op de juiste wijze weet te benutten; bij gewetensvolle christenen die consequent te werk gaan. (De Voor, 665)

Mensen die verliefd zijn kunnen geen vaarwel zeggen - ze zijn altijd bij elkaar.

Jij en ik, houden wij zo van de Heer? (De...