De kracht van zuurdesem

Huwelijk en gezin
De kracht van zuurdesem

“Wanneer we ernaar streven ons specifieke beroep, onze particuliere gezinssituatie en onze dagelijkse werkzaamheden te heiligen, heiligen we niet...

Nieuws van België

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (juli 2016)

Brief van de prelaat (juli 2016)

"Het identiteitsbewijs van de christen is de vreugde." In zijn brief van juli citeert de prelaat deze woorden van paus Franciscus. Daarnaast spoort hij ons aan om van de geestelijke werken van barmhartigheid vooral "troost de bedroefden," in praktijk te brengen.

Dagelijkse tekst

“In uw harten is het koninkrijk van God gekomen”

Waarom probeer je niet je hele leven - je werk, je ontspanning, je tranen en je glimlach - om te zetten in een dienst aan God? Dat kun je... en dat moet je! (De Smidse, 679)

Verval niet in die karakterzwakte, die wordt gekenmerkt door onstandvastigheid in alles, door frivoliteit in woord en daad, door onbezonnenheid; in één woord: door oppervlakkigheid.

En deze oppervlakkigheid - vergeet het niet - maakt je dagelijkse plannen “zo vol leegte”, dat je een dooie pier en een nutteloze hansworst wordt, indien je daar niet tijdig - niet morgen, maar vandaag! - op reageert. (De Weg, 17)

Dit is je taak als christelijk burger: eraan bijdragen dat de liefde en...