Carmen Escrivá

Geschiedenis
Carmen Escrivá

Bisschop Álvaro del Portillo, die de moeder en zus van de heilige Jozefmaria heel goed kende, spreekt in het boek 'Immersed in God' over de betekenis...

Nieuws van België

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

Deelnemen aan de nieuwe evangelisatie

“Hoe kunnen wij in de hedendaagse maatschappij deelnemen aan de nieuwe evangelisatie?” Dit is de titel van de lezing die Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen- Brussel op dinsdag 3 maart 2015 gaf in studentenhuis Steenberg.

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (augustus 2015)

Brief van de prelaat (augustus 2015)

In de brief van augustus spreekt mgr. Javier Echevarría over de roeping tot het huwelijk en tot het celibaat, een oproep die God tot ieder schepsel richt. Ook brengt hij in dit Mariajaar voor het gezin enkele overwegingen naar voren over de rol van de ouders bij de opvoeding van de kinderen.

Dagelijkse tekst

“Hoe staat het met je bewustzijn van Gods tegenwoordigheid?”

Je hebt geen innnerlijk leven: omdat je in je gebed niet de zorgen van de mensen om je heen en hun zieleheil betrekt; omdat je niet je best doet om de zaken duidelijk voor je te zien en concrete voornemens te maken en ten uitvoer te brengen; omdat je geen bovennatuurlijke visie hebt op je studie, je werk, je gesprekken, je omgang met anderen. Hoe staat het met je bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, want dat moet toch het gevolg en de uiting van je gebedsleven zijn? (De Voor, 447)

Telkens als we in ons binnenste het verlangen voelen onszelf te verbeteren, met meer edelmoedigheid te beantwoorden aan wat de Heer van ons vraagt, elke keer als we een gids, een heldere ster zoeken om ons de weg te wijzen tot een christelijk leven, brengt de Heilige Geest ons deze woorden uit het evangelie in herinnering: Hij leerde hun in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen (Luc 18, 1). Het gebed is het fundament van alle bovennatuurlijke arbeid. Met het...