Activiteiten

Activiteiten
Activiteiten

Het Opus Dei biedt geestelijke begeleiding, bezinningsbijeenkom-sten, en godsdienstlessen voor wie wil groeien in geestelijk leven en apostolaat....

Nieuws van België

Bisschop  Álvaro del Portillo

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (april 2015)

Brief van de prelaat (april 2015)

In het kader van het Mariajaar voor de gezinnen schrijft de prelaat in zijn brief over de onvervangbare rol van de ouders bij de opvoeding van de kinderen.

Dagelijkse tekst

“Kalmte in geval van zorgen”

Als je - door je blik op God gericht te houden - je kalmte weet te bewaren in geval van zorgen; als je kleinigheden, rancunes en afgunst leert te vergeten, zul je je veel energie besparen die je nodig hebt om met succes te kunnen werken ten dienste van de mensen. (De Voor, 856)

Vecht tegen de scherpe kanten van je karakter, tegen je egoïsme, je gemakzucht, je afkeer tegenover bepaalde mensen of dingen - Behalve dat we medeverlossers moeten zijn, moet je goed bedenken dat de beloning die je zult ontvangen, recht evenredig zal zijn aan het zaaiwerk dat je zult hebben verricht. (De Voor, 863)

De taak van een christen: het kwaad verstikken in een overvloed aan goeds. Het gaat er niet om negatieve campagnes te voeren of anti-wat-dan-ook te zijn. Integendeel: we...