Nieuws van België

De Wereldjongerendagen te Krakau

De Wereldjongerendagen te Krakau

Aangesproken door de oproep van paus Franciscus zijn een veertigtal scholieren, studenten en jonge beroepslui van de club Narval en van de universitaire residenties Bauloy en Arenberg op het einde van de maand juli naar Polen gereisd om daar deel te nemen aan de 31e Wereldjongerendagen.

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (september 2016)

Brief van de prelaat (september 2016)

Mgr. Javier Echevarría beschouwt in deze brief het kruis. Hij wijst erop dat het vergezellen van zieken en ouderen die lijden een van de werken van barmhartigheid is waarmee we eer geven aan God.

Dagelijkse tekst

“Help hen zonder dat ze het merken”

De gedachte aan de dood zal je helpen om de deugd van de naastenliefde te beoefenen, want misschien is dit concrete ogenblik bij die of die wel het laatste : zij of jij, of ik, kunnen er ieder moment niet meer zijn. (De Voor, 895)

Nu zegt u me misschien: en waarom zou ik me moeten inspannen? Niet ik, maar de heilige Paulus geeft u het antwoord: de liefde van Christus laat ons geen rust (2 Kor 5, 14). De tijd die een mensenleven duurt, is maar kort om de grenzen van uw liefde te verruimen. Vanaf het allereerste begin van het Opus Dei heb ik zonder ophouden deze roep van Christus herhaald voor edelmoedige mensen die hem ook in praktijk wilden brengen: Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als...